Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Wybierz język

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2019-01-21

W najbliższym czasie

Przewodnik

Zobacz również:

Artykuły

Złota PodkowaKościół św. Józefa w PodhorcachPodhorce - największą atrakcją miejscowości jest zamek wzniesiony przez Stanisława Koniecpolskiego, w którym niegdyś znajdowała się wielka kolekcja obrazów. Dziś malowidła są rozproszone po muzeach. W Podhorcach znajduje się także jedno z najokazalszych horodyszcz (grodzisk) na Podolu. Warto zobaczyć także cerkiew Bazylianów oraz kościół św. Józefa.

Olesko - Olesko było jedną z najstarszych osad i grodów książąt halicko-wołyńskich. W 1366 zostało przyłączone do Polski przez króla Kazimierza Wielkiego. W 1629 w Olesku urodził się Jan Sobieski, przyszły król. Do najważniejszych zabytków miasta należy zamekz przełomu XVI i XVII w., wzniesiony na wzgórzu, założony na planie owalu, Kościół parafialny pw. św. Trójcy oraz Kościół i klasztor oo. kapucynów położony u stóp zamku. Zamek zwiedzany podczas wycieczki na Ukrainę

Pałac Chiński w ZłoczowieZłoczów - Siedemnastowieczny zamek zbudowany na wzór cytadeli z bastionami, przed długie lata był własnością znamienitych rodów szlacheckich, Sobieskich i Radziwiłłów. Oprócz zamku warto poświęcić czas na zwiedzenie barokowego kościoła oraz szesnastowiecznej cerkwi. Przy okazji wycieczki do Lwowa warto zwiedzić Zamki Podkowy.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© Biuro Podróży Chortycia