Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Wybierz język

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2019-01-21

W najbliższym czasie

Przewodnik

Zobacz również:

Artykuły

LwówLew - symbol miasta LwowaLwów - Metropolia niepodobna do żadnego, innego miasta na świecie. Wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, należy do najpiękniejszych miast Europy. Ma unikalną architekturę, kształtowaną pod wpływem różnych stylów europejskich od XIII do XX ww. W niepowtarzalnym krajobrazie Lwowa widać piękno jego zabytków doskonale odzwierciedlających oblicze przeszłości. Pradawny gród jest niewyczerpanym źródłem estetycznych odczuć, wprawia w zachwyt nawet największych koneserów. Atmosfera starego galicyjskiego miasta z pewnością urzeknie każdego, kto choć raz w życiu miał okazję tu przyjechać. Najłatwiejszy sposób zwiedzenia Lwowa to wycieczki do Lwowa z Przemyśla.

Budynek Katedry OrmiańskiejKatedra Ormiańska - budynek wzniesiono w drugiej połowie XIV w. Przez lata była religijnym i towarzyskim centrum społeczności ormiańskiej we Lwowie. Po pożarze w 1712 roku wnętrze odremontowano w barokowym stylu. Przy katedrze znajduje się dawny cmentarz wyłożony płytami grobowymi z częściowo zatartymi napisami ormiańskimi. Po II wojnie swiatowej budynek służył jako magazyn dzieł sztuki zrabowanych w obiektach sakralnych na ziemi Lwowskiej przez służby ZSSR.


Katedra Łaciñska - budowę katedry rozpoczęto za czasów króla Kazimierza Wielkiego w 1370. Prezbiterium zasklepiono w 1404, nawę w 1474r. Katedra została poświęcona w 1405 r. przez biskupa przemyskiego Macieja Janinę. W roku 1765 rozpoczęto gruntowny remont katedry, usuwając wiele starych gotyckich i renesansowych grobowców, epitafiów i ołtarzy, otynkowano ściany i filary gotyckie, nadając świątyni charakter późnobarokowy. Z lat 1771-1775 pochodzą obrazy o tematyce maryjnej pokrywające ściany i sklepienia naw Pod koniec XIX w.wykonano witraże.W 1910 katedra otrzymała z rąk papieża tytuł Bazyliki mniejszej. W latach 1998-2000 wnętrze katedry zostało poddane gruntownej restauracji przez polskich i ukraiñskich konserwatorów zabytków.

Grecko-katolicki Sobór św. JuraSobór św. Jura - barokowo-rokokowy gmach uważa się za najważniejszą świątynię dla grekokatolików. Przy katedrze znajduje się cały kompleks budynków, w których do niedawna urzędował zwieżchnik cerkwii grecko-katolickiej Lubomyr Huzar. Pierwsza drewniana świątynia na wgórzu świętojurskim została wzniesiona przez księcia Lwa w 1280 r. Cerkiew została spalona przez Kazimierza Wielkiego w 1340 roku a na jej miejscu wybudowano cerkiew murowaną. Na pooczątku 18 wieku cerkiew rozebrano i rozpoczęto budowę soboru w obecnym kształcie. Šwiątynia jest na planie krzyża, z eliptyczną kopułą po środku. Szczególnym kunsztem odznaczają się rzeźby zdobiące fasadę: kamienne wazy, figury świętych Anastazego i Leona i wieńczący szczyt posąg św. Jerzego na koniu.

Budynek opery lwowskiejOpera Lwowska - najbardziej charakterystyczny budynek w krajobrazie Lwowa, którego budowę rozpoczęto w 1987 wg projektu Zygmunta Gorgolewskiego. Był to jeden z najwspanialszych gmachów teatralnych w Europie z widownią na ponad 1000 miejsc. Pod budynkiem opery przepływa rzeka Pełtew, której koryto zostało zasklepione i dziś płynie pod miastem. Do prac przy ozdabianiu gmachu teatralnego zaproszono najbardziej znanych artystów malarzy i rzeźbiarzy ówczesnego Lwowa. 4 października 1900 nastąpiło otwarcie gmachu w obecności takich osobistości jak Henryk Sienkiewicz, Ignacy Paderewski, Henryk Siemieradzki. Opera Lwowska jest stałym punktem wycieczki do Lwowa z Przemyśla.

Cmentarz ŁyczakowskiCmentarz Łyczakowski - został założony w 1786. Trzy lata wcześniej wyszedł dekret cesarza Józefa I, który sytuował nekropolie poza centrami miast. Kierowano się głównie względami higienicznymi. Cmentarz Łyczakowski ma powierzchnię 40 ha i zachowały się 23 kaplice i ponad 20 tyś nagrobków. Można tam oglądać nagrobki z epitafiami polskimi, ukraińskimi, niemieckimi, rosyjskimi i łaciñskimi. W cmentarnych alejkach możemy znaleźć takie nazwiska jak: Bełza, Ordon, Grottger, Rydygier, Konopnicka, Zapolska, Franko, Szaszkewycz, Biłozir, Iwasiuk.

Cmentarz Orląt - przylega do Cmentarza Łyczakowskiego, zwany także cmentarzem Obrońców Lwowa. Chowano tu obrońców Lwowa, którzy zginęli podczas walk polsko-ukraińskich o miasto. W 1921 r. rozpisano konkurs na projekt kompleksowego urządzenia cmentarza. Pochowano tu ponad 3 tyś osób, z których około 20% miało niespełna 18 lat.

Wysoki Zamek - dziś najwyższa góra w mieście, stał tu niegdyś jeden z dwóch lwowskich zamków. Wzgórze wybrał na swą twierdzę Danyło Halicki. Murowany zamek zwany później wysokim został wybudowany przez Kazimierza Wielkiego. Zamek został zdobyty i spalony przez Maksyma Krywonosa podczas powstania Chmielnickiego. Zamek odbudowano by w 1704 r. ponownie spustoszyli go Szwedzi. Zajęcie miasta przez Austryjaków przyspieszyło dewastację budynku. Kamienie i cegły posłużyły do budowy kopca Unii Lubelskiej, z którego ładnie widać panoramę całego miasta.

Cytadela lwowska wzniesiona była jako obiekt fortyfikacyjny przez władze austriackie w południowej części Lwowa w latach 1852-1854. Obiekt często niesłusznie jest pomijany przez wycieczki do Lwowa. Autor projektu cytadeli pozostaje nieznany. Austriaccy inżynierowie specjaliści od fortyfikacji urządzili lwowską cytadelę jako centrum wojskowego obozu w skład którego oprócz cytadeli weszły trzy ogromne szańce, oddalone od cytadeli na odległość nie większą niż 1,3 km, co w znacznym stopniu zabezpieczało terytorium cytadeli. W 1888 roku dla wzmożenia kontroli nad drogami zbudowano dziewięć wspomagających fortów w odległości 4 km od centrum cytadeli, zaś w latach 1912-1914 w odległości 8 km dobudowano jeszcze 11 fortów wzmacniających. Wszystkie obiekty otoczone zostały fosami, przez które przerzucono drewniane mosty. Na terenie cytadeli istniały dwie studnie, jedną z nich o głębokości 47 metrów zbudowano w 1888 roku, nieco później powstała druga studnia o głębokości 30 metrów, z czasem jednak obydwie wyschły, zapasy wody gromadzono więc w cysternach. Planowano, aby w przypadku buntu ludności w cytadeli schronienie znaleźli austriaccy wojskowi, urzędnicy i rodziny oficerów. Jeszcze w 1931 roku na terytorium cytadeli wzniesione zostały dodatkowe baraki. Podczas I wojny światowej lwowska cytadela nie odegrała poważniejszej roli, w 1914 roku wojska austriackie bez oporu opuściły miasto, a ich miejsce zajął rosyjski garnizon. W okresie międzywojennym mieściły się tu polskie koszary wojskowe, a podczas II wojny światowej Niemcy urządzili tu obóz koncentracyjny – Stalag 328, głównie dla jeńców radzieckich. Przez obóz przewinęło się 280 000 ludzi, z czego 140 000 zmarło z powodu chorób i głodu. Po wojnie w obiektach cytadeli znów stacjonowało wojsko. Wszystkie obiekty cytadeli zbudowano z czerwonej cegły, do naszych czasów najlepiej zachowała się prawie nie naruszona południowa część umocnień razem z bramą wjazdową. Obecnie budynki cytadeli znajdują się w prywatnych rękach. Zapraszamy na wycieczki do Lwowa. W 2012 roku Rada Ministrów Ukrainy uznała Cytadelę Lwowską za zabytek historii, architektury i urbanistyki, i wpisała obiekt na listę narodowego dziedzictwa kulturowego.

W jednej z narożnych kamienic lwowskiego Rynku znajduje się ciekawy zabytek apteka-muzeum. Apteka Matorpa założona w 1735 roku, w 1966 roku otwarto tu muzeum. Należy wspomnieć, że pierwszy zakład farmaceutyczny powstał we Lwowie w XIII wieku i należał do klasztoru Dominikanów, jednak ani ta, ani inne ówczesne apteki nie przetrwały do dzisiejszych czasów. Zwiedzając Lwów warto więc zajrzeć do istniejącej ponad 250 lat apteki, najlepiej indywidualnie ze względu na ciasne pomieszczenia. Zwiedzając salę handlową szczególną uwagę przykuwa wystrój wewnętrzny sali; pod sklepieniem widoczne są cztery medaliony symbolizujące cztery żywioły: Ignis – ogień, Aqua – woda, AER – powietrze, Terra – ziemia. W strożytnej Grecji wymienione żywioły uważane były za podstawę wszechświata. Inne ciekawe elementy wyposażenia apteki to żelazny kuty żyrandol oraz gablota z naczyniem farmaceutycznym, które służyło dawniej do przechowywania leków. Na uwagę zasługuje też sprzęt farmaceutyczny: moździerze, prasy, suszarki, w szczególności zaś piękna waga ozdobiona rzeźbami Eskulapa i Higei oraz lampa naftowa. Uczestnicy wycieczek do Lwowa chętnie odwiedzają aptekę-muzeum w której oprócz leków kupują upominki. Możesz odwiedzić aptekę podczas wycieczki do Lwowa z Przemyśla

Zapraszamy do odwiedzin tego piêknego miasta z naszą firmę. Regularnie organizujemy wycieczki do Lwowa.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© Biuro Podróży Chortycia