Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Wybierz język

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2019-01-21

W najbliższym czasie

Przewodnik

Zobacz również:

Artykuły

Czarnobyl

Zapisy na wycieczki do Czarnobyla

Historia Czarnobyla Czarnobyl - miasto na Ukrainie, które leży w granicach strefy zamkniętej. Miasto leży nad rzeką Pypeć, która jest dopływem Dniepru. Pierwsze wzmianki o Czarnobylu pochodzą z roku 1193. W tym czasie miasto było w granicach Rusi Kijowskiej, później należało Wielkiego Księstwa Litewskiego, a od 1596 do Rzeczpospolitej Szlacheckiej. W XVI i XVII wieku ziemie okolic Czarnobyla należały do Sapiehów i Chodkiewiczów.
W roku 1793 Czarnobyl przyłączono do Carskiej Rosji i do rewolucji październikowej był miasteczkiem w radomińskim powiecie kijowskiej guberni. W drugiej połowie XVIII wieku Czarnobyl staje się jednym z centrów chasydyzmu. Czarnobylską chasydzką dynastię stworzył rabin Menechem Nachum Twerski. W roku 1898 w Czarnobylu mieszkało 10800 mieszkańców, ż czego 7200 stanowili Żydzi. Ludność żydowska mocno ucierpiała w październiku 1905 roku i marcu 1919 w pogromach i grabieżach dokonanych przez czerwonoarmistów.
Czarnobyl w czasach władzy radzieckiej był siedzibą rajonu czarnobylskiego a miastem został oficjalnie w roku 1941. W latach 70-tych i 80-tych dominował przemysł spożywczy. W mieście znajdowała się baza remontowa dla floty pływającej po zbiorniku kijowskim. Wtedy na brzegu rzeki Prypeć wybudowano pierwszą na Ukrainie elektrownię atomową. Budowę rozpoczęto w roku 1971 a pierwszy blok energetyczny o mocy 1 mln kW oddano w 1977. W roku 1983 czynne już były 4 bloki o mocy 4 mln kW.
26 kwietnia 1986 roku wydarzyła się największa awaria w historii atomowej energetyki. Doszło do wybuchu reaktora czwartego bloku. Pył radioaktywny pokrył północna część Ukrainy, Białoruś, Polskę, Litwę, Łotwę i Szwecję. Katastrofa pochłonęła wiele ofiar ludzkich i Czarnobyl stał się w świecie symbolem atomowego niebezpieczeństwa. Ludność rajonu czarnobylskiego liczyła 175 tyś a w samym mieście żyło 14 tyś mieszkańców. Po katastrofie ludność ewakuowano. Jednak do dziś w Czarnobylu mieszka garstka ludzi, którzy odmówili opuszczenia swojego miasta. Miasto jest administracyjnym centrum czarnobylskiej strefy zamkniętej.
W Czarnobylu stacjonuje oddział ochrony ministerstwa spraw wewnętrznych, który patroluje strefę. Milicja także odnotowuje przypadki wtargnięcia na teren strefy nielegalnych turystów, którzy uprawiają tzw "stalkerstwo". Od nie dawna po Czarnobylu i strefie zamkniętej prowadzi się wycieczki.


Położenie Czarnobyla Elektrownia jest położona nieopodal miasta Prypeć, 18 km od Czarnobyla, 16 km od białoruskiej granicy i 110 km od Kijowa. Do czasu katastrofy wykorzystywano cztery reaktory RBMK 1000 o wielkiej mocy. Czarnobylska elektrownia produkowała 1/10 ukraińskiej energii.

Katastrofa Czarnobylska Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu - katastrofa ekologiczna, do której doszło w wyniku wybuchu wodoru w bloku energetycznym nr 4. Reaktor został całkowicie zniszczony i w powietrze została wyrzucona wielka ilość pyłów radioaktywnych. Była to największa katastrofa w historii światowej jądrowej energetyki pod względem ofiar śmiertelnych i skutków ekologicznych.
Chmura pyłu radioaktywnego przeszła nad terytorium europejskiej części ZSRR, większą częścią Europy i sięgnęła nawet wschodniej części USA. Nie mniej jednak 60% pyłu opadło na terenie Białorusi. Ze skażonych terenów ewakuowano 200 tyś ludzi. Wybuch elektrowni w Czarnobylu był wielkim wydarzeniem polityczno-społecznym dla ZSRR. Miało to wpływ na przyczyny wyjaśnienia katastrofy. Interpretacja faktów zmieniała się z upływem czasu i nie wyłoniono jednej głównej przyczyny. Na początku kierownictwo Radzieckiej Ukrainy i ZSRR próbowało zatuszować katastrofę. Dopiero po doniesieniach ze Szwecji, gdzie stwierdzono podwyższony poziom radiacji rozpoczęto ewakuację 130 tyś mieszkańców obwodu kijowskiego. Napromieniowanych zostało łącznie 600 tyś osób, w pierwszej kolejności służby likwidujące skutki katastrofy. Dookoła czarnobylskiej elektrowni utworzono trzydziesto kilometrową strefę zamkniętą. Od niedawna strefa jest dostępna dla wycieczek po Czarnobylu.

Wybuch Reaktora Około godziny 1:24 dnia 26 kwietnia 1986 roku wybuchł czwarty blok elektrowni, który całkiem zniszczył reaktor. Budynek bloku częściowo zawalił się i zginęła jedna osoba - Walerij Chodymczuk. Pożar objął dach i pomieszczenia budynku. Pożar stopił beton i metale, które spłynęły do pomieszczeń pod reaktorem. Radioaktywne pyły dostały się do atmosfery - izotopy uranu, plutonu i jodu-131 (rozkład 8 dni), cezu 134 (rozkład 2 lata), cezu 137 (rozkład 30 lat), strontu 90(rozkład 29 lat). Sytuacja pogarszała się bo w reaktorze dochodziło do niekontrolowanych jądrowych i chemicznych reakcji wydzielających wysoką temperaturę. Dopiero pod koniec maja 1986 udało się zatrzymać wydostawanie się szkodliwych substancji z reaktora. Zaangażowano do tego służby z całego ZSRR i wyniku tego tysiące osób zostało napromieniowanych. Dziś promieniowanie jest na tyle niskie, ze po Czarnobylu można oprowadzać wycieczki.

Eksperyment Na zień 25 kwietnia 1986 było zaplanowane wyłączenie czwartego bloku w celu przeprowadzenia eksperymentu. W tym dniu wysiadła jedna z okolicznych elektrowni i Kijów poprosił o zwiększenie mocy do czasu naprawy usterki. Eksperyment przesunięto do godzin wieczornych, a pierwotnie miał się odbyć za dnia. O północy była zmiana personelu, która przejęła dowodzenie w trakcie eksperymentu, a pierwotnie miała czuwać tylko nad systemem chłodzenia. Próby miały odbywać się przy mocy 700 MW ale przez pomyłkę operatora moc spadła do 30 MW i postanowiono tą moc podnieść. Przy szybkim zmniejszeniu mocy reaktor zaczął nieprawidłowo pracować, gdyz nadmiernie zaczął się wydzielać ksenon 135. Prawdopodobnie nie było wmontowanych czujników, które mogły wykryć nieprawidłowości, a w takim przypadku należało wyłączyć reaktor na 24 godziny, gdyż ksenon 135 jest izotopem krótko żyjącym. Przy osiągnięciu mocy 200 MW włączono 2 dodatkowe pompy. Duża ilość wody przekroczyła dopuszczalną ilość i obniżyła temperaturę rdzenia reaktora. Woda w stanie ciekłym pochłaniała więcej neutronów niż para i moc reaktora znów spadła. Aby podnieść moc usunięto pręty kontrolne, co zrobiło pracę reaktora skrajnie niestabilną. Czynnikiem hamującym pracę reaktora był wysoki poziom ksenonu i w tym przypadku automatyczny system powinien był wygasić reaktor ale operatorzy wyłączyli to zabezpieczenie. Opisany wyżej reaktor można z daleka zobaczyć podczas wycieczki po Czarnobylu.

Przyczyny katastrofy Czarnobylskiej Istnieje co najmniej 2 oficjalne wersje przyczyny awarii oraz kilka alternatywnych o różnym stopniu wiarygodności. Na początku winę całkowicie zrzucono na personel. Do takiego wniosku doszła państwowa komisja śledcza oraz sąd. Zarzucono personelowi następujące zaniedbabania:

W roku 1993 opublikowano nowy raport, który mówił o nieprawidłowościach w konstrukcji reaktora. Obalono w nim wiele wniosków, które w 1986 uznawano za przyczynę:

Bezpieczeństwo wycieczki do Czarnobyla Skutkiem awarii było powstanie chmury radioaktywnego pyłu, która przykryła nie tylko Ukrainę, Białoruś i europejską część Rosji ale również - Macedonię, Serbię, Chorwację, Bułgarię, Grecję, Rumunię, Litwę, Estonię, Łotwę, Finlandię, , Danię, Norwegię, Szwecję, Austrię, Węgry, Czechy, Słowację, Holandię, Belgię, Słowenię, Polskę, Szwajcarię, Niemcy, Włochy, Francję i Wielką Brytanię. Pierwsze informacje o wysokiej radiacji nie pochodziły z ZSRR lecz z elektrowni atomowej w Forsmark w Szwecji, gdzie 27 kwietnia wykryto promieniowanie na odzieży pracowników. Gdy zaczęto szukać źródła promieniowania wszystko zaczęło wskazywać, że w zachodniej części ZSRR stała się katastrofa. Skażenie terenów zależało od warunków pogodowych i kierunku wiatrów. Obliczono, że radiacja najbardziej dotknęła Białoruś i otrzymała ona 60% szkodliwego promieniowania, a Ukraina 9%. Po katastrofie utworzono strefę zamkniętą, która mierzy 2,5 tyś km 2 i wysiedlono z niej wszystkich mieszkańców. Wyłączono z uprawy 100 tyś ha i zlikwidowano 20 pobliskich kołchozów. Utworzono 2 strefy - w promieniu 10 km - "szczególnego zagrożenia" i 30 km - "o najwyższym stopniu skażenia". 28 osób zmarło w wyniku napromieniowania a 2 od poparzeń. Szacuje się, że tylko spośród osób uczestniczących w akcji ratunkowej zmarło dziesiątki tysięcy osób. Odnotowano 10 tyś przypadków zwyrodnień noworodków i 10 tyś przypadków raka. Z 600 tyś ratowników zmarło 10% i 165 tyś zostało inwalidami. Liczbę ofiar katastrofy można podać tylko szacunkowo. Dziś promieniowanie jest już niewielkie i Czarnobyl stał się miejscem gdzie oprowadza się wycieczki. Wycieczka po Czarnobylu obywa się po wytyczonych ścieżkach i mogą w niej uczestniczyć osoby, które ukończyły 17 lat. Dawka promieniowania, którą otrzymuje organizm podczas wycieczki po Czarnobylu jest równa dawce przebywania cały dzień na słońcu.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© Biuro Podróży Chortycia