Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Wybierz język

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2019-01-21

W najbliższym czasie

Przewodnik

Zobacz również:

Artykuły

Przemyśl

Przemyski niedzwiadek - symbol miastaWedług kroniki Długosza gród powstał w VII. Pierwsza pisemna wzmianka miała miejsce w 981 r., a prawo miejskie otrzymał w 1389 r. Położenie miasta u wylotu Bramy Przemyskiej, przy dogodnym przejściu przez San gwarantowało jego rozwój. Powstał rynek, kamienice z podcieniami i podziemnymi piwnicami, ratusz, budowano liczne świątynie. Starostowie mieszkali w odbudowanym zamku Kazimierza Wielkiego. Przemyśl gościł kolejnych królów Polskich. Miasto otoczono okazałymi murami miejskimi, które wytrzymały ataki wojsk Kozakich, Szwedzkich, Siedmiogrodzkich, Tatarskich, Moskiewskich. Strategiczne położenie Przemyśla dostrzegli w XIX wieku Austriacy, którzy otaczając je potężnymi fortami zbudowali największą w cesarstwie twierdzę pierścieniową. Przemyśl, trzecie miasto Galicji, przeżył swój drugi złoty okres. W czasie I wojny światowej był teatrem krwawych walk o Twierdzę Przemyśl, zyskał wtedy przydomek "Verdun wschodniego frontu". Obecnie miasto przyciąga ogromne rzesze turystów.

Tarasy widokowe - miasto położone jest na Pogórzu Przemyskim i Dynowskim, nad rzeką San u wylotu Bramy Przemyskiej. Najwyższe wzniesienia osiągają ponad 350 m n.p.m. Roztacza się z nich wspaniała panorama naszpikowana wieżami licznych kościołów na tle tonących w zieleni wzgórz rozciętych wijącą się wstążką rzeki San.

Wycieczki do Lwowa z Przemyśla -Przemyśl jest idealnym miejscem do wypadu na Ukrainę. Nasze biuro organizuje wycieczki do Lwowa. Serdecznie zapraszamy. Do Lwowa dzieli nas przysłowiowy "rzut beretem"

Zamek Kazimierzowski - tworzy najstarszy i najcenniejszy zespół zabytkowy górujący nad Starym Miastem. Zbudowany został przez Kazimierza Wielkiego, wielokrotnie przebudowywany m.in. przez Piotra Kmitę, Marcina Krasickiego i Stanisława Poniatowskiego. Na dziedzińcu odkryto relikty budowli romańskich: książęce pallatium i rotundę. Obecnie zamek jest siedzibą najstarszego w Polsce teatru amatorskiego Fredreum oraz miejscem wielu imprez plenerowych i rekonstrukcyjnych.

Bazylika Archikatedralna - obok zamku najcenniejszy zabytek miasta, wybudowany w ciągu stu lat XV/XVI wieku. Łączy w sobie style różnych epok tworząc niepowtarzalne muzeum sacrum. Gotyk prezentuje się w przydługawym prezbiterium, renesans tworzą rzeźbione nagrobki oraz alabastrowa figura MB Jackowej, barok dominuje w ołtarzach bocznych. Bazylika jest miejscem spoczynku relikwii dwóch księży wyniesionych na ołtarze.

Wieża KatedralnaWieża Katedralna - zbudowana została w XVIII w. obok katedry, od tamtej pory jest najwyższą budowlą w panoramie miasta, ma 71 m, jest zwieńczona 4,5-metrowym krzyżem. W swoim wnętrzu mieści zegar o największym mechanizmie transmisyjnym w ówczesnej Galicji. Obok wieży stoi pałac biskupów rzymskokatolickich, niedaleko jest seminarium duchowne, renesansowy dworek kanoników i dawna szkoła katedralna.

Kościół i Klasztor Karmelitów Bosych - to najsłynniejsza przemyska świątynia i druga obok zamku budowla górująca nad miastem. Zbudowana przez Marcina Krasickiego w stylu wczesnego baroku, fasada jest jedną z najlepszych prowincjonalnych nawiązań do rzymskiego kościoła Il Gezi. Wspaniałe wnętrze kryje w sobie najwyższej klasy rzeźby lwowskiej szkoły rokokowej, wśród których wyróżnia się ambona w kształcie Piotrowej łodzi wykonana w drewnie przez samego mistrza Pinzla.

Kościół i Klasztor Franciszkanów - Franciszkanie przybyli do Przemyśla juz w 1235 roku i od tamtej pory nierozerwalnie są z nim związani. Wystawili w jej centrum wspaniałą świątynię z klasycyzującą fasadą ozdobioną kolumnami jońskimi i rokokowymi rzeźbami. We wnętrzu cenne freski, rokokowe ołtarze, feria barw, kolorów i kształtów. Franciszkanie przechowują w klasztorze relikwie św. Wincentego, patrona miasta. Na jego cześć odbywają się dni Przemyśla, zwane Wincentiadą.

Archikatedra Bizantyjsko-UkraińskaArchikatedra Bizantyjsko-Ukraińska - dawny kościół jezuicki z woli Jana Pawła II stał się najważniejszą po wschodniej stronie Wisły świątynią grekokatolików. Wchodząc do niej szerokimi schodami nie sposób nie zauważyć ogromnego ikonostasu składającego się z rzędów ikon. Uwagę zwraca i zaskakuje rząd ikon (uwaga) 16 apostołów. Obok archikatedry dzwonnica z figurami patronów Rusi: świętych Olgi i Włodzimierza oraz Pałac biskupów grekokatolickich.

Rynek z kamienicami - wytyczony został w 1389 roku, jest niezwykły: pochyły, wyłożony kamieniami, brak mu jednej pierzei i ratusza. Otaczają go urokliwe kamieniczki z podcieniami, najcenniejsze od południa, w centrum fontanna z symbolem miasta - niedźwiadkami. Pod kamienicami szerokie piwnice. W przyszłości powstanie podziemna trasa Turystyczna, która wykorzysta średniowieczny kolektor ściekowy.

Muzeum Dzwonów i Fajek - jedyne tego typu muzeum w Europie, urządzone w zabytkowej Wieży Zegarowej, dawnej dzwonnicy grekokatolickiej, jest najchętniej odwiedzanym przez turystów miejscem w mieście. Ze szczytu Wieży podziwiać można rozległą panoramę Starego Miasta - jedną z najpiękniejszych w Polsce.

Muzeum Historii MiastaMuzeum Historii Miasta - mieści się w kamienicy nr 9 wschodniej pierzei rynku. Prezentuje m.in. wnętrza mieszczańskie z epoki Galicji oraz zakład fotograficzny (atelier) Henera - nadwornego fotografa cesarza Franciszka Józefa. Opowiada o chwale Przemyśla, jego bogatej historii, o wydarzeniach wielkich i dniu codziennym. W piwnicach kamienicy zaprasza stylowa Restauracja Mieszczańska.

Muzeum Archidiecezjalne - zostało założone w 1902 roku z inicjatywy św. Sebastiana Pelczara. Zgromadzone zasoby stanowią doskonały dokument kształtowania się sztuki sakralnej na terenie diecezji przemyskiej.

Muzeum Twierdzy Przemyśl - ekspozycja złożona jest ze znalezisk pochodzących z Twierdzy Przemyśl (w większości z prywatnych kolekcji). Można obejrzeć m.in. pociski artyleryjskie z końca XIX w., broń palną i białą, umundurowanie żołnierzy biorących udział w walkach o Twierdzę, oprzyrządowanie wojskowe, fotografie, pocztówki, amunicję, mapy, portrety dowódców a także bardzo atrakcyjną rekonstrukcję ziemianki.

Dworzec Główny - w drugiej połowie XIX w. Przemyśl był ważnym węzłem kolejowym, uzyskał bezpośrednie połączenia ze Lwowem, Krakowem i Budapesztem, dlatego nie dziwi, że powstał tutaj tak okazały i piękny dworzec, neorenesansowy, ozdobiony malowidłami ściennymi.

Secesyjne kamienice - Przemyśl posiada bardzo ciekawe przykłady secesji, stylem nawiązującej do Lwowa i Wiednia. Wymienić można założenie urbanistyczne w dzielnicy Zasanie, kamienice ulicy Franciszkańskiej czy willę Maryja.

Zabytki Żydowskie - tuż przed wybuchem II wojny światowej w mieście żyło około 14 000 Żydów. Zostało po nich niewiele pamiątek i dlatego są one bardzo cenne. Warto zobaczyć: dawną synagogę przy ul. Słowackiego w stylu mauretańskim, byłą synagogę na Zasaniu, kirkut.

Ukraińskie Pamiątki - liczna społeczność ukraińska odegrała w historii miasta ważną rolę. Warto zwiedzić archikatedrę bizantyjsko-ukraińską, cerkiew Bazylianów, dawne seminarium grekokatolickie itp. Dzisiaj aktywna społeczność ukraińska wzbogaca miasto ciekawymi imprezami kulturalnymi m.in. noc Iwana Kupały, Malanka (ukraiński sylwester), święcenie wody (Jordan). Ukraińskie pamiątki możesz zobaczyć również podczas wycieczki do Lwowa z Przemyśla.

Mury Miejskie - budowane były do połowy XVI wieku, Otaczały miasto wysokim i grubym murem wzmocnionym basztami i trzema bramami. Zostały zburzone przez Austriaków na początku XVIII w., ale ich okazały fragment zachował się jeszcze przy ulicy ulicy Basztowej.

Fort Twierdzy PrzemyślTwierdza Przemyśl - na początku XX wieku Przemyśl stał się jedną z największych twierdz nowożytnych Europy, trzecią po Antwerpii i Verdun. Podczas I wojny światowej w latach 1914-15 toczyły się ciężkie walki o jej opanowanie. Miasto zyskało wtedy przydomek "Verdun wschodniego frontu". Obecnie w twierdzy odbywają się Wielkie Manewry Szwejkowskie.

Bunkry Mołotowa - w czasie II wojny światowej Przemyśl został podzielony wzdłuż Sanu na dwie części granicą niemiecko-radziecką. Po stronie radzieckiej rozpoczęto budowę bunkrów linii Mołotowa, które utworzyły Przemyski Rejon Umocniony. Mimo zaciętych walk zachowały się w dobrym stanie do dzisiaj.

Jeden z najlepszych widoków na zabytki Starego Miasta jest z punktu widokowego na Winnej Górze. Samo wzniesienie ma wysokość 238 m n.p.m. i według Kondrackiego stanowi skrajny wschodni punkt Pogórza Dynowskiego. Powyżej tarasu widokowego znajduje się fort XIX „Winna Góra” i forteczna wieża ciśnień. Atrakcją na wzniesieniu również jest rezerwat przyrody, gdzie chroni się wisienkę karłowatą. Na południowym stoku Winnej Góry dominuje zabudowa willowa z lat 20-tych ubiegłego wieku, gdzie mieszkali oficerowie. Zgodnie z przekazami w średniowieczu uprawiano tam winorośla i od tego pochodzi nazwa. Inna wersja mówi o stracaniu w tym miejscu skazańców, którym udowodniono ciężkie „winy”. Dziś jest to spokojna i malownicza dzielnica Przemyśla.

Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej - w wyniku trzykrotnego oblężenia Twierdzy Przemyśl zginęło tysiące żołnierzy. Zostali pochowani na pięciu cmentarzach. Mają one skromną oprawę architektoniczną, jedynie cmentarz niemiecki na Zniesieniu posiada formę mauzoleum. Ideę cmentarza-pomnika obrońców Twierdzy ucieleśnia cmentarz dla żołnierzy Austro-Węgierskich na Zasaniu.

Cmentarz Główny - założony został w 1855 roku. Centralnym punktem jest aleja prowadząca od neogotyckiej bramy do kaplicy. Zachowane tu nagrobki prezentują duże walory artystyczne, stąd nieodparte skojarzenie z lwowskimi nekropoliami, często bywa nazywany "małym łyczakowem". Zapraszamy na wycieczki do Lwowa z Przemyśla.

Przemyśl miasto pięknie położone na wzgórzach kończących się tu Karpat, należy do najstarszych polskich grodów, przez setki lat perła w koronie miast Rzeczypospolitej. Pierwsza wzmianka o Przemyślu pochodzi z 981 roku i zawiera adnotację o zajęciu Przemyśla przez Wielkiego Księcia Kijowskiego Włodzimierza. Przemyśl jeszcze wielokrotnie był miejscem rywalizacji władców Polski, Rusi i Węgier. Jako znaczący gród pełnił on zawsze funkcję centrum władzy tak świeckiej jak i kościelnej. W XI i XII wieku miasto było siedzibą książąt ruskich z rodu Rościsławiczów, w XIII wieku w Przemyślu pojawił się biskup prawosławny, zaś biskupstwo łacińskie utworzono w 1375 roku. W połowie XIV wieku Przemyśl na trwałe został przyłączony do Polski przez króla Kazimierza Wielkiego, zaś król Władysław Jagiełło potwierdził miastu prawa magdeburskie w 1389 roku, nadał też miastu wiele przywilejów, które przyczyniły się do jego rozwoju. W XIV wieku żyło tu 1500 osób, a na początku XVII wieku już około 5000. W XVI-XVII wiekach Przemyśl był jednym z największych i najbogatszych miast Rzeczypospolitej, od XVIII miasto zaczęło podupadać i gdy po pierwszym rozbiorze Polski znalazło się w granicach Austrii był już tylko jednym z biednych galicyjskich miast. Decyzja zaborców o budowie wokół miasta głównej twierdzy Austro-Węgier i realizacja tej wielkiej inwestycji znacznie ożywiła gospodarkę Przemyśla. W 1861 roku linia kolejowa połączyła Przemyśl z Krakowem i Lwowem, a w 1872 roku z Budapesztem. Trasa wycieczki do Lwowa z Przemyśla leci równolegle do lini kolejowej. Na początku XX wieku w mieście twierdzy stacjonował potężny garnizon, a liczba mieszkańców osiągnęła 40 000, ówczesny Przemyśl był trzecim pod względem wielkości i znaczenia po Lwowie i Krakowie. W tym czasie oprócz rozwoju gospodarczego bujnie rozwinęło się życie kulturalno-oświatowe, działały tu Towarzystwo Muzyczne, Przyjaciół Nauk, Upiększania Miasta, Dramatyczne „Fredreum”/ najstarszy w Polsce teatr amatorski /, ukazywała się lokalna prasa. Wybuch I wojny światowej przerwał bujny rozkwit miasta, trzykrotnie oblegane miasto stało się areną krwawych walk, 22 marca 1915 roku po sześciu miesiącach obrony, Austriacy poddali Rosjanom twierdzę niszcząc przy tym mosty, cześć umocnień, sprzęt. W czerwcu 1916 roku wojska niemiecko-austriackie odzyskały ponownie twierdzę. Podczas oblężeń poległo około 100 000 żołnierzy obu armii, zaś miasto i jego okolice uległy znacznym zniszczeniom. W listopadzie 1918 roku Austriaków rozbrojono, a po starciach polsko-ukraińskich 12 listopada 1918 roku Polacy objęli władzę nad miastem. Wraz z wybuchem II wojny światowej Przemyśl znów przeżywał trudny okres, w pierwszej fazie jako miasto graniczne, podzielony przez San między Generalne Gubernatorstwo a Zachodnioukraińską Republiką Rad - w tym czasie w głąb ZSRR wywieziono tysiące Przemyślan, w drugiej fazie, gdy ponownie został zajęty przez Niemców – do obozów zagłady wywieziono kilkanaście tysięcy Żydów. Miasto przed wojną liczyło ponad 54000 mieszkańców, po wojnie zaś aż o o połowę mniej, Wojenna zawierucha spowodowała też w mieście ogromne straty i zniszczenia. Reorganizacja administracyjna z 1975 roku nadała Przemyślowi status województwa, w tym czasie miasto znacznie rozbudowało się i rozwinęło gospodarczo, od 1999 roku, gdy stracił rangę miasta wojewódzkiego pełni rolę miasta powiatowego. Dzięki przygranicznemu położeniu ma możliwość współpracy z Ukrainą,w dziedzinie ekonomii, gospodarki, turystyki. Walory turystyczne miasta Przemyśla i okolic przyciągają wielu turystów z Polski i zza granicy, którzy przy okazji pobytu w Przemyślu chętnie jadą na wycieczki do Lwowa i na Ukrainę.

Zobacz również oferty nieruchomości w naszym mieście:
Przemyśl - działki, mieszkania, domy

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© Biuro Podróży Chortycia