Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Wybierz język

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2019-01-21

W najbliższym czasie

Wybierz kierunek wycieczki:

Zobacz również:

Artykuły

Wieki średnie we LwowieLwów za czasów średniowiecznych Lwów, który jest obecnie jednym z najważniejszych miast Ukrainy, długi czas znajdował się pod Panowaniem Polski i Austro-Węgier co miało duży wpływ na jego architekturę. Polska obecność zaczyna się od 1340 roku kiedy bezpotomnie ginie Jerzy II Trojdenowicz. Kazimierz Wielki, który był spokrewniony z Jerzym II zdobywa miasto ale nie udaje mu się długo go utrzymać i do 1349 rządzi Dmytro Detko. Wewnętrzne rozgrywki wśród bojarów również osłabiają państwo Halicko-Wołyńskie. Zmiana władzy nie miała wpływu na ekonomię miasta, a nawet można powiedzieć, że w jakiś sposób pomogła. W 1356 roku Lwów otrzymuje prawa magdeburskie. Duże znaczenie ma położenie miasta na szlaku handlowym, który łączył Azję z Europą zachodnią. W 1379 miasto otrzymuje również prawo składu co pomaga również rozwojowi cechów i przedsiębiorczości. Rozwój miasta powoduje też zmianę składu etnicznego i Lwów staje się wielonarodowy i wielowyznaniowy. Związku z zagrożeniem miasta przez najazdy tatarskie i innych wojsk Królowa Jadwiga postanawia zrobić mury miasta, które będą mogły odeprzeć takie ataki. W 1410 dobudowany zostaje jeszcze drugi pierścień murów. W tym czasie Lwów staje się jedną z najważniejszych fortec Rzeczypospolitej i zostaje stolicą województwa Ruskiego. W XV wieku rozwój miasta trochę hamuje. Spowolnienie rozwoju było spowodowane podbojami Turcji na Bałkanach, co pociąga za sobą spadek wysokości handlu ze wschodem. Miasto ma również w tym czasie wewnętrzne problemy, gdyż co chwila wybuchają epidemie i pożary. Pożar z 1527 strawił niemal cały Lwow a epidemia z roku 1623 zabiła prawie jedną trzecią wszystkich mieszkańców. Dodatkowo w tym czasie pod Lwów podchodziły oddziały armii Imperium Osmańskiego ale nie udało im się jego zdobyć. Lwów został zdobyty dopiero w 1704 roku przez wojska szwedzkie ale szwedom nie udało się miasta utrzymać na długo.

Wysoki zamek i miasto Nie zważając na epidemie, kryzysy, pożary i wojny Lwów poszerzał swoje granice i rozwijał się pod względem nauki, kultury i religii. W mieście dominował katolicyzm ale można było znaleźć również prawosławnych, grekokatolików czy wyznawców judaizmu. Pojawiły się różne zakony, z których szkoła zakonu jezuitów dała początek dla lwowskiego uniwersytetu. We Lwowie rozwijały się także różne cechy m. in. kowalskie, tkackie i zbrojeniowe co potwierdza fakt, że lwowskie armaty z sukcesem eksportowano z zachód Europy. Tak samo z nastaniem mody francuskiej wzięcie miały stroje tu produkowane. W mieście brakowało miejsca dla wszystkich przedsiębiorców i często byli oni zmuszeni dojeżdżać z okolicznych wiosek. Jeżeli, ktoś chciał nauczyć się zawodu, to trwało to 3 lata i było bezpłatne. Tak wyglądało dawne życie miasta Lwowa.

Wycieczki Lwów - organizowane są dość często przez Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia. Szczegóły na naszej stronie głównej.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© Biuro Podróży Chortycia