Chortycia Biuro Podróży

Mobile Menu

Wybierz język

Nasi Konsultanci

Kursy średnie NBP
z dnia: 2019-01-21

W najbliższym czasie

Wybierz kierunek wycieczki:

Zobacz również:

Artykuły

Przemyśl stolicą niezależnego księstwaCerkiew Wołodara na zamku Kazimierzowskim w Przemyślu Ranga Przemyśla w XI i XII wieku była wysoka i był jednym z głównych miast w regionie. Na ówczesnych mapach nie było jeszcze Lwowa, który w późniejszych czasach przejął rolę Przemyśla. Księstwo Przemyskie powstało podczas rozbicia dzielnicowego na Rusi i zostało wydzielone z księstwa Włodzimierskiego. Pierwszym władcą w grodzie nad Sanem był Ruryk a po nim Rostysław Wołodymyrowycz. Poślubił on Ilonę - córkę węgierskiego króla Beli I. Granica księstwa na wschód sięgała aż za Trembowlę. Żeby utrzymać tron musiał walczyć księciem kijowskim Światopołkiem i węgierskim Kolomanem, z którym stoczył bitwe nad Wiarem. Na pomoc Rostysławowi przybyli Dawid Ihorowicz i chan połowiecki Boniak. Po tych zwycięstwach udało się przemyskim książętom uniezależnić od Kijowa i Węgier oraz wzmocnić swoją władzę i wpływy w Galicji. Walczył również z Polską i w bitwie pod Bieczem został wzięty do niewoli, z której wykupił go brat Wasylko. Władysław Krzywousty otrzymał wtedy kolosalną jak na tamte czasy sumę 20 tysięcy hryweń. Wiadomo z średniowiecznych przekazów, że za jego czasów w Przemyślu stała piękna duża cerkiew.

W naszej ofercie Wycieczki Lwów organizowane są dość często. Szczegółowe informacje zawsze znajdą Państwo na stronie głównej..

Cerkiew Jana Chrzciciela Ważnym wydarzeniem było wydanie córki Wołodara Ireny w 1104 roku za syna bizantyjskiego imperatora Aleksa I Kominina. Strefa wpływów kniazia Wołodara sięgnęła na południu aż do Dunaju. Po śmierci Wołodara, który został pochowany w cerkwi św Jana w Przemyślu tron przemyski objął Rościsław, a za parę lat po jego śmierci Wołodymyrko. Zjednoczył on księstwa dźwinogrodzkie, halickie, trembowelskie i przemyskie co dało początek państwu Halickiemu. Wspierał Jerzego Dołhorukiego w walce o tron kijowski z Izjasławem. Wołodymyrko robił najazdy na Polskę i Bolesław Krzywousty zrobił wyprawę odwetową co zmusiło Wołodymyrka przenieść stolicę w 1141 roku z Przemyśla do Halicza. Ziemie wokół Przemyśla zostały pod panowaniem Polski do do roku 1187, gdy Wołodymyr Jarosławowicz, syn Osmomysła ponownie utworzył księstwo Przemyskie.

Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe Chortycia
Pl. Na Bramie 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-000-51-39, REGON-EKD 650023845-6023
ING Bank Śląski SA O/Przemyśl, Konto: 45 1050 1546 1000 0022 9095 1777
© Biuro Podróży Chortycia